Řízení rizik


Udržitelnost podnikání závisí v neposlední řadě na správném přístupu k hrozbám, které jej mohou ohrozit. Vnější vhled a komunikace s klientem pomohou odhalit nedostatky, které již sám podnikatel považuje za běžný jev a přehlíží je.

Rizika číhají doslova na každém kroku a ta nejnebezpečnější právě tam, kde by je nikdo nečekal.

Na základě dlouhodobých zkušeností z oblasti risk managementu Vám přehledně a srozumitelně vypracujeme analýzu rizik, které mohou negativně ovlivnit nebo dokonce ohrozit Vaše podnikání. Každé podnikání je specifické a proto při naší práci vždy analyzujeme širokou škálu vnitřních i vnějších faktorů. Proto je velkou výhodou poskytuje-li Vám tým Akontado širší spektrum služeb a zná tak i nepatrné detaily Vašeho podnikání. Každý takový detail, který by Vám mohl snadno uniknout, může mít značný vliv na stabilitu Vašeho podnikání.

Problematika řízení rizik (risk management) je velice široká a podle svého zaměření často velice odlišná. Základními oblastmi, v nichž hovoříme o řízení rizik, jsou především:

 • Přírodní katastrofy a havárie (technologická rizika).

 • Rizika ochrany životního prostředí.

 • Finanční rizika, která mohou mít dílčí podkategorie, jako například:

 • Východiska nové právní úpravy a nové právní instituty Projektová rizika.
  • investiční riziko (odhad spolehlivosti a ziskovosti investic),
  • pojišťovací a zajišťovací riziko (odhad rizika, že dojde k pojistné události).

 • Obchodní rizika, která mohou mít podkategorie, jako například: Technická rizika (riziko u všech typů inženýrských konstrukcí, včetně materiálů a staveb).
  • marketingové riziko (vytvoření produktu, který nikdo nechce nebo kterému obchodní zástupci nerozumí a neví, jak ho prodat),
  • strategické riziko (vytvoření produktu, který už nezapadá do obchodní strategie podniku),
  • riziko managementu (ztráta podpory projektu ze strany vedení, vlivem změny zaměření nebo změny osob),
  • rozpočtové riziko (nedodržení rozpočtu, nedosažení zisku).

 • Technická rizika (riziko u všech typů inženýrských konstrukcí, včetně materiálů a staveb).

Naše služby v oblasti řízení rizik poskytujeme v souladu s normami ČSN ISO 31000 a ČSN EN 31010.

Tým Akontado s Vámi projde základní kroky risk managementu:


 Průběžný monitoring a řízení rizik


 

Pro pečlivé řízení rizik musí být stanoveny odpovědné osoby:

 • sestavení krizového týmu
 • výběr osob s odpovídajícími pravomocemi a možnostmi rozhodovat
 • vedoucí na odpovídající úrovni řízení
 • přidělení odpovědnosti a zdrojů
 • přístupová práva (relevantní dokumenty, pracovníci, technika)
 • rozhodovací pravomoci
 • odpovídající množství lidských a finančních faktorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Eliminace rizik


Klíčová hesla

- alternativní přenos rizik – pojištění

- standardizace a směrnice

- instalace bezpečnostních prvků – antivirové programy, zabezpečená komunikace

- zabezpečení dat proti krádeži z vnějšku i vlastními zaměstnanci

Eliminace rizik zpravidla zahrnuje:

 1. výběr protiopatření,
 2. analýzu nákladů/přínosů,
 3. implementaci protiopatření,
 4. testování (komplexní prověřování) protiopatření.
Alternativní přenos rizik

Mezi hlavní nástroje alternativního řízení rizik se řadí pojištění. Společnost Akontado Vám na základě provedené analýzy zpracuje i doporučení na rozsah pojištění, které by bylo vhodné si sjednat. V oblasti analýzy Vašeho stávajícího pojištění a jeho případných úprav spolupracujeme se zavedenými pojišťovacími makléřskými společnostmi.

Pojištění v oblasti podnikatelských rizik lze rozdělit podle obsahu pojištění na:

- pojištění majetku proti živelním rizikům, odcizení a technickým rizikům

- pojištění vozidel - havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

- pojištění odpovědnosti – obecné pojištění odpovědnosti, za vadu výrobku, stažení výrobku z trhu

- pojištění finančních rizik


 Analýza a vyhodnocení rizik


 
Klíčová hesla:

- stanovení nebezpečnosti rizik
- stanovení zdroje rizik
Hodnocení rizik

Výsledky identifikace rizik je potřeba analyzovat a určit priority jejich řešení. Toto hodnocení je činností subjektivní, proto na ni může být více pohledů. Pokud máme známá rizika, která nám vyšla z předchozí identifikace, již můžeme tato rizika hodnotit a přisuzovat jim patřičný význam. Pokud chceme hodnotit rizika musíme si určit některé skutečnosti:

 • Stanovit toleranci – definovat nějaké hraniční hodnoty spojené s určitým rizikem, které jsme schopni tolerovat.
 • Určit váhu rizika – pokud se riziko vyskytne v průběhu projektu, jaký bude mít význam, záleží či nezáleží na fázi projektu ve které se toto riziko vyskytne.
 • Určit dopad rizika - jaký dopad bude mít riziko na projekt a jeho průběh.
 • Přiřadit pravděpodobnost – určit s jakou pravděpodobností dané riziko nastane – číslo od nuly do jedné.
 • Stanovit hodnotu rizika – jedná se o součin váhy rizika jeho pravděpodobnosti.

 

 

 

 


Identifikace rizik


 

Klíčová hesla:

- analýza trhu

- komunikace s klienty a obchodními partnery

- komunikace se zaměstnanci

- zmapování externích rizik (rizika vyšší moci)

Rizika bychom nejprve měli rozdělit na interní a externí. Interní jsou ovlivnitelná a kontrolovatelná projektovým týmem. Rizika externí nejsou ovlivnitelná a kontrolovatelná projektovým týmem. Rizik samozřejmě existuje velké množství, v tomto článku jsou popsána hlavně rizika spojená s projektem, jinak ale existuje celá řada rizik, například rizika finanční, rizika přírodní. Existuje mnoho technik na rozpoznání rizik například:

Vyhotovení kontrolního seznamu
systematická kontrola předem stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se systémem a potencionálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod.

Bezpečnostní kontrola (safety audit):
postup hledání potencionálně možné nehody či provozního problému. Je používán připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik. Používá se především u technologických rizik.

Co se stane když What if analýza“:
diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách.

Analýza stromu událostí:
sledování průběhu procesu na základě dvou událostí – příznivé a nepříznivé. Jedná se o graficko statistickou metodu – vznik rozvětveného stromu ze kterého se stanovují rizika.

Analýza lidské spolehlivosti:
posouzení vlivu lidského činitele na výskyt nehod, havárií apod. či jejich dopadů. Jde o posouzení činitelů lidského faktoru a lidské chyby. Zahrnuje přístupy mikroergonomické (vztah „člověk – stroj“) a makroergonomické (vztah „člověk – technologie“). Vztah s platnými pracovními předpisy.

Diskuse (odborníci, zainteresované osoby…) – diskuse je často zaměňována s what-if analýzou nebo s brainstormingem

SWOT analýza

Brainstorming

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2020 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.