Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Články


 

Změna výpočtu srážek při výkonu exekučního rozhodnutí


dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu exekučního rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).

S účinností od 1. 7. 2020, tedy poprvé za výplatní období červenec 2020 se splatností v srpnu 2020, jsou exekuční srážky vypočítány následovně:

 Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/zmena-vypoctu-srazek-exekuce

 

Koronavirus

v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 jsme se všichni dostali do situace, která je pro všechny z nás nová a nemáme s ní získané zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme si dovolili pro Vás zpracovat rešerši rozhodnutí státních orgánů a zákonů, které mají vliv na to, jak se s danou situací vyrovnat. Shrnutí s případnými našimi komentáři naleznete v následujících odstavcích rozdělených podle jednotlivých situací a případů, ke kterým v pracovněprávním vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel může dojít.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus

 

v návaznosti na přísliby Vlády ČR k podpoře podnikání a zaměstnanosti v době krize v souvislosti s opatřeními proti šíření Koronaviru a době po ní následující byly v legislativním procesu schváleny zákonné úpravy týkající se následujících oblastí:

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-ulevy

 

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 133/2020, došlo ke změnám v nároku na čerpání dávky při ošetřování člena rodiny v důsledku zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách:

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-davky

 

dovolujeme si Vás tímto informovat, že rozhodnutími zveřejněnými ve Finačních zpravodajích 4/2020 a 6/2020 došlo k následujícím změnám a opatřením v oblasti daní.

  1. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů je plošně prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání a úrok z prodlení za podmínky, že k podání daňového přiznání a úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020. Fakticky se tak posouvá termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů na 1. 7. 2020.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-opozdene-podani

 

v návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 134/2020 a zákona č. 136/2020 si Vás tímto dovolujeme informovat o přechodných změnách platných pro platby záloh na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Zdravotní pojištění

- Osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 ve výši minimálního pojistného (pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu). ...

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-zalohy

 

Na začátku péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) je potřeba doručit zaměstnavateli vyplněný formlář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento formulář vystaví zaměstnanci škola nebo jiné výchovné zařízení, které zároveň vyplní oddíl A. Zaměstnanec vyplní oddíl B. dle návodu v příloze, podepíše, naskenuje (nebo vyfotí) a pošle svému zaměstnavateli e-mailem. Není-li možné formulář naskenovat nebo vyfotit, je nutné jej poslat zaměstnavateli poštou nebo doručit osobně. Elektronická forma je vždy upřednostňována....

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-osetrovne-zamestnanec

 

Na začátku péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) Vám Váš zaměstnanec doručí vyplněný formlář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Zkontrolujte, že zaměstnanec vyplnil oddíl "B" žádosti a podepsal. Formulář doručte v elektronické formě e-mailem. Do formuláře není třeba nic doplňovat

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-osetrovne-zamestnavatel

 

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-program-antivirus

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podpůrný program analogický k dávce vyplácené zaměstnancům při ošetřování člena rodiny. Cílem je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na OSVČ v České republice.

Žádat může OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-osetrovne-osvc

 

počínaje dnešním je dnem je možné žádat o dotaci v rámci programu COVID – Nájemné, jejímž účelem je částečně uhradit nájemné za rozhodné období za provozovnu nebo její část, v níž byl na základě přijatých mimořádných opatření podnikatelům zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.

V následujících bodech si dovolujeme uvést pár klíčových informací, na základě kterých je možné si vytvořit představu, zda se dotace vztahuje i na Vaše podnikání:

  • Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb.,

 Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-najemne

 

dovolujeme informovat o programu na podporu zaměstnanosti Antivirus C vyhlášeného Ministerstvem práce a socálních věcí České republiky.

Předmětem programu je prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.

Podmínky jsou následující:
(1) Nárok na prominutí pojistného

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/koronavirus-antivirus-c

 


eNeschopenka


eNeschopenka aktuálně a naostro!
eNeschopenka je zde a je povinná. Jako zaměstnavatel ji používat musíte. Co to znamená? Registrace, pravidelná kontrola ePortálu České správy sociální zabezpečení (ČSSZ), hlídání termínů odesílání povinných tiskopisů, vlastní evidence práce neschopných zaměstnanců. Svěřte všechny tyto starosti a práci týmu Akontado, s.r.o.

Více informací na https://www.akontado.cz/clanky/eneschopenka

 


Poslední vlna EET se blíží! Nezaspěte!


          Počínaje březnem 2018 končí výjimka z povinnosti elektronicky evidovat tržby zbývajícím podnikatelským subjektům, které dosud tuto povinnost neměly. Od 1. 3. 2018 se tak rozšiřuje povinnost evidovat tržby prakticky na všechny podnikatele, kteří přijímají za poskytované služby a prodávané zboží hotovost. Tato povinnosti se nevztahuje pouze na tzv. tržby vyloučené z evidence tržeb vyjmenované v zákoně. Nenechávejte zavedené elektronické evidence tržeb na poslední chvíli. Ušetříte si tím nejen spoustu starostí, ale i peněz případným nevhodným výběrem technického řešení na poslední chvíli. Technických řešení je v současné době na trhu mnoho. Od samostatných zařízení až po programové doplňky ke stávajícím účetním nebo fakturačním programům.

          Nevíte, zda zrovna Vaše tržby nespadají do tržeb vyloučených z evidence tržeb dle zákona? Nevíte si rady, jaké technické řešení je pro Vás nejvhodnější? Obraťte se na nás. Vyzkoušeli jsme již mnoho řešení pro EET, pomohli jsme již mnoha našim klientům zavést řešení pro EET. Rádi pomůžeme i Vám.

 


Kontrolní hlášení


 Jste dostatečně připraveni na kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty?

S účinností od 1. 1. 2016 vstoupila v platnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která zahrnuje vznik hned několika nových povinností pro plátce DPH jak z řad právnických osob, tak i fyzických osob podnikatelů. Za nejvýznamnější považuji jakýsi předvoj k v současné době projednávané elektronické evidenci tržeb povinnost podávat kontrolní hlášení. Zákon spolu se zavedením této povinnosti nezapomněl ani na sankce za jejich neplnění. Řada zavedených sankcí je automatická bez možnosti jejich prominutí nebo snížení správcem daně. A jejich výše je vpravdě vysoká. Spolu s nastavenými termíny může mít i jedno malé pochybení zcela fatální následky na Vaše další podnikání. Zákon nerozlišuje závažnost pochybení, ani otázku, zda se jednalo o pochybení jednotlivce fyzické osoby podnikatele, či zástupce nadnárodní korporace. Prověřte si proto s námi, zda jste o této nové povinnosti dostatečně informování a věnujte pár minut tomuto článku:

http://www.akontado.cz/clanky/kontrolni-hlaseni

 


 

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2023 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.