Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Koronavirus


v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 jsme se všichni dostali do situace, která je pro všechny z nás nová a nemáme s ní získané zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme si dovolili pro Vás zpracovat rešerši rozhodnutí státních orgánů a zákonů, které mají vliv na to, jak se s danou situací vyrovnat. Shrnutí s případnými našimi komentáři naleznete v následujících odstavcích rozdělených podle jednotlivých situací a případů, ke kterým v pracovněprávním vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel může dojít.

I. Onemocnění koronavirem, karanténa

 1. U zaměstnance je zjištěn a potvrzen koronavirus - situace shodná s běžnou nemocí (dočasná pracovní neschopnost), o dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy (hradí zaměstnavatel), od 15. dne dostává zaměstnanec od OSSZ nemocenskou dávku.
 2. U zaměstnance byla nařízena karanténa ošetřujícím lékařem nebo hygienikem - situace procesně podobná s dočasnou pracovní neschopností, výše dávky je shodná s dočasnou pracovní neschopností, dobrovolná karanténa bez nařízení ošetřujícím lékařem nebo hygienikem nezakládá nárok na náhradu mzdy ani nemocenskou dávku.
 3. Zaměstnanec se setkal s osobou nakaženou koronavirem/podezřením na nakažení koronavirem - zaměstnanec by o této skutečnosti měl sám informovat svého ošetřujícího lékaře nebo krajskou hygienickou stanici, a to i v případě, že ke kontaktu došlo v zaměstnání (kontakt se zákazníkem nebo jiným zaměstnancem). O dalším postupu rozhoduje ošetřující lékař nebo hygienik dle bodu 1. nebo 2. Nepřihlásí-li se zaměstnanec ošetřujícímu lékaři nebo krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.
 4. Nařízení přerušení provozu ze strany zaměstnavatele (preventivní/dobrovolná karanténa) - jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, tzv. jinou překážku vpráci na straně zaměstnavatele ve smyslu §208 zákoníku práce. Po dobu trvání jiné překážky v práci náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
 5. Zaměstnanec se vrátil ze země, kde byl zjištěn koronavirus -  Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit karanténu, toto rozhodnutí náleží ošetřujícímu lékaři nebo hygienikovi. Nepřihlásí-li se zaměstnanec ošetřujícímu lékaři nebo krajské hygienické stanici a existuje-li důvodná obava z jeho nakažení koronavirem, může se zaměstnavatel obrátit přímo na krajskou hygienickou stanici s podnětem.
 6. Dohoda zaměstnavatele a zaměstnance - bez ohledu na důvody se může zaměstnavatel dohodnout se zaměstnancem na určitých opatřeních vedoucích k ochraně zdraví. Umožňuje-li to povaha práce a pracovní smlouva nebo zvláštní dohoda, lze se domluvit na dočasném výkonu práce z domu. Nebude-li však zaměstnanci práce přidělována, jde o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Další možností je čerpání dovolené, nicméně zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit s okamžitou platností, aby čerpal dovolenou, jelikož určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Pozn. Výše náhrady mzdy hrazené zaměstnavatelem po dobu dočasné pracovní neschopnosti je vypočtena jako 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.


II. Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovně, uzavření provozu, zákaz provozu

Na základě usnesení Vlády ČR se od soboty 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin:

 1. uzavírají veškeré obchody s výjimkou prodejen potravin, hygienického a drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a telekomunikační techniky, spotřební elektroniky a výrobků pro domácnosti, tabákových výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů, služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky.
 2. Ve stejném období platí také zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování a stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb či vězeňských zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovny stravovacích služeb, například na provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, a to bez časového omezení.
 3. Zákazuje se zároveň provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv na výkon podnikatelské činnosti

 • Dle závazného vyjádření Ministerstva práce a sociálních věci se jedná ve všech případech stanovených výše uvedeným usnesením Vlády ČR o překážku v práci na straně zaměstnavatele, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, tzv. jinou překážku vpráci na straně zaměstnavatele ve smyslu §208 zákoníku práce. Po dobu trvání jiné překážky v práci náleží zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
 • Usnesení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny výše uvedených služeb, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.
 • Určuje-li (nařizuje-li) zaměstnavatel čerpání dovolené, je zaměstnavatel povinen toto písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.  Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. odst. (1) § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce


III. Ošetřování člena rodiny - onemocnění koronavirem, uzavření školského/dětského zařízení

 • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka, nemusí to být ani přímí příbuzní. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem). Ošetřovné zaměstnanci také náleží z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.
 • Dávku vyplácí OSSZ - výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • Nárok na dávku se uplatní tiskopisem Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař. Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Tím je podaná žádost o ošetřovné.
 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
 • Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, který může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
 • Zaměstnanci nevzniká nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo na rodičovský příspěvek. To neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila, byla přijata do ústavní nebo lázeňské péče, a nemůže tak o dítě pečovat.


Věříme, že i přes značný rozsah této zprávy a tedy i nutnost věnovat jejímu čtení určitý čas, se jedná o užitečné shrnutí, které ve Vašem pracovním životě využijete.

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2023 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.