Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Koronavirus - nájemné


 

počínaje dnešním je dnem je možné žádat o dotaci v rámci programu COVID – Nájemné, jejímž účelem je částečně uhradit nájemné za rozhodné období za provozovnu nebo její část, v níž byl na základě přijatých mimořádných opatření podnikatelům zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.

V následujících bodech si dovolujeme uvést pár klíčových informací, na základě kterých je možné si vytvořit představu, zda se dotace vztahuje i na Vaše podnikání:

 • Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon - viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#p17), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, které podnikatelské subjekty užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.
 • Oprávněný žadatel
  4.1. Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
  a) Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
  Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
  b) Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 13. března 2020.
  c) V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
  d) Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.
  e) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 12. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).
 • Podmínky pro poskytnutí podpory jsou:
  a) poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného (celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem vztahující se pouze na prostor provozovny). Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu, nebo rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku jako pronajímatele, vždy však před podáním žádosti o podporu.
  b) uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.
 • Žádosti lze podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020.
 • Žádost vyplní žadatel přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO zde. Náležitosti žádosti naleznete v příloženém dokumentu Výzva_COVID-Najemné.pdf na straně 7 v článku 10.
 • Pro registraci v Systému AIS MPO potřebuje žadatel funkční e-mailovou schránku a eIdentitu (NIA).
  V souvislosti s tímto bodem si dovolujeme uvést, že registrace uživatelů, kteří budou do Systému vstupovat nikoliv jako žadatelé, avšak pouze jako zprostředkovatelé (např. zplnomocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) neprobíhá přímo. Tito zprostředkovatelé mohou být zaregistrováni pouze již registrovaným žadatelem o podporu - tedy Vámi.

  Případným zplnomocněním zástupce, tedy i účetní kanceláře, nedochází ke zjednodušení procesu nebo elimininaci nutnosti zřídit si eIdentitu. Jedná se pouze o další krok v procesu, který administraci žádosti rozšiřuje.

Výčet a interpretace informací není v tomto e-mailu zcela vyčerpávající, aby nedocházelo k přehlcení informacemi a ztrátě přehledu v obsahu. Pro jakékoliv bližší informace využijte přiložené oficiální soubory programu, webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR MPO nebo se na nás neváhejte obrátit.

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2022 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.