Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Koronavirus - nájemné


 

počínaje dnešním je dnem je možné žádat o dotaci v rámci programu COVID – Nájemné, jejímž účelem je částečně uhradit nájemné za rozhodné období za provozovnu nebo její část, v níž byl na základě přijatých mimořádných opatření podnikatelům zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.

V následujících bodech si dovolujeme uvést pár klíčových informací, na základě kterých je možné si vytvořit představu, zda se dotace vztahuje i na Vaše podnikání:

 • Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon - viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#p17), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, které podnikatelské subjekty užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách, a tím snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.
 • Oprávněný žadatel
  4.1. Oprávněným žadatelem je takový žadatel, který splňuje všechny následující podmínky:
  a) Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
  Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
  b) Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 13. března 2020.
  c) V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
  d) Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.
  e) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím1 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 12. března 2020. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).
 • Podmínky pro poskytnutí podpory jsou:
  a) poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného (celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem vztahující se pouze na prostor provozovny). Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu, nebo rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku jako pronajímatele, vždy však před podáním žádosti o podporu.
  b) uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu, nejpozději však den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného.
 • Žádosti lze podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020.
 • Žádost vyplní žadatel přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO zde. Náležitosti žádosti naleznete v příloženém dokumentu Výzva_COVID-Najemné.pdf na straně 7 v článku 10.
 • Pro registraci v Systému AIS MPO potřebuje žadatel funkční e-mailovou schránku a eIdentitu (NIA).
  V souvislosti s tímto bodem si dovolujeme uvést, že registrace uživatelů, kteří budou do Systému vstupovat nikoliv jako žadatelé, avšak pouze jako zprostředkovatelé (např. zplnomocněné osoby pověřené žadatelem k vyřízení žádosti) neprobíhá přímo. Tito zprostředkovatelé mohou být zaregistrováni pouze již registrovaným žadatelem o podporu - tedy Vámi.

  Případným zplnomocněním zástupce, tedy i účetní kanceláře, nedochází ke zjednodušení procesu nebo elimininaci nutnosti zřídit si eIdentitu. Jedná se pouze o další krok v procesu, který administraci žádosti rozšiřuje.

Výčet a interpretace informací není v tomto e-mailu zcela vyčerpávající, aby nedocházelo k přehlcení informacemi a ztrátě přehledu v obsahu. Pro jakékoliv bližší informace využijte přiložené oficiální soubory programu, webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR MPO nebo se na nás neváhejte obrátit.

   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2023 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.