Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Koronavirus - program Antivirus


 

v návaznosti na vydaný Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus, který naleznete v příloze této zprávy, si dovolujeme uvést dosud zveřejněné informace k možnosti kompenzace vyplacených mzdových prostředků.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Běh programu

 • Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020
 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020
 • Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.


Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:
 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce, tedy i v případě omezení nebo přerušení provozu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s virovou pandemií rozlišuje mezi překážkami na straně zaměstnance a zaměstnavatele a neznevýhodňuje zaměstnance.
 • Kompenzace se vztahuje na mzdu zaměstnance, který nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen);
 • Vztahuje se na zaměstnavatele ve mzdové sféře (nejedná se tedy o státní zaměstnance), u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru (nevztahuje se na na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti), který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody - o kompenzace je tak možné žádat teprve až poté, co jsou mzdy zpracovány, vyplaceny a uhrazeny všechny odvody (zejména pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) - tedy až v průběhu dubna v závislosti na termínu výplaty mzdy;
 • Zaměstnanci nenáleží jiná náhrada mzdy - ošetřování člena rodiny, nemocenské, náhrada při karanténě atd.

Bezdlužnost
Stávající právní úprava poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam náleží i Program Antivirus, omezuje v § 118 odst. 3 ZoZ poskytnutí příspěvku pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. (je možné, že tato podmínka bude zmírněna nebo odstraněna - v současné době je však v platnosti).


Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A:
 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
Podání žádosti
Prostřednictvím webové aplikace https://antivirus.mpsv.cz/. Při zpracování a administraci žádostí Vám budeme v maximální možné míře nápomocni. Postup budeme s každým z Vás řešit individuálně v závislosti na termínu výplaty mezd, možnosti elektronické komunikace a charakteru ovlivnění Vašeho podnikání.
   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2022 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.