Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Koronavirus - program Antivirus


 

v návaznosti na vydaný Podrobný manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus, který naleznete v příloze této zprávy, si dovolujeme uvést dosud zveřejněné informace k možnosti kompenzace vyplacených mzdových prostředků.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz, karanténa), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Běh programu

 • Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020
 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020
 • Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.


Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:
 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce, tedy i v případě omezení nebo přerušení provozu v důsledku opatření vydaných v souvislosti s virovou pandemií rozlišuje mezi překážkami na straně zaměstnance a zaměstnavatele a neznevýhodňuje zaměstnance.
 • Kompenzace se vztahuje na mzdu zaměstnance, který nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (době podání vyúčtování byl pracovní poměr ukončen);
 • Vztahuje se na zaměstnavatele ve mzdové sféře (nejedná se tedy o státní zaměstnance), u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru (nevztahuje se na na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti), který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů. V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody - o kompenzace je tak možné žádat teprve až poté, co jsou mzdy zpracovány, vyplaceny a uhrazeny všechny odvody (zejména pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) - tedy až v průběhu dubna v závislosti na termínu výplaty mzdy;
 • Zaměstnanci nenáleží jiná náhrada mzdy - ošetřování člena rodiny, nemocenské, náhrada při karanténě atd.

Bezdlužnost
Stávající právní úprava poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam náleží i Program Antivirus, omezuje v § 118 odst. 3 ZoZ poskytnutí příspěvku pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. (je možné, že tato podmínka bude zmírněna nebo odstraněna - v současné době je však v platnosti).


Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A:
 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
 • Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
Podání žádosti
Prostřednictvím webové aplikace https://antivirus.mpsv.cz/. Při zpracování a administraci žádostí Vám budeme v maximální možné míře nápomocni. Postup budeme s každým z Vás řešit individuálně v závislosti na termínu výplaty mezd, možnosti elektronické komunikace a charakteru ovlivnění Vašeho podnikání.
   

Daňové termíny

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Akontado, s.r.o. 

Telefon: +420 775 213 463
Email: akontado(at)akontado.cz
facebook.com/akontado

twitter.com/akontado
linkedin.com/akontado

   

Sociální sítě

FacebookMySpaceTwitterLinkedinYoutubeRSS FeedShare on Google+
   
Copyright © 2023 Akontado.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
© Akontado, s.r.o.
Akontado, s.r.o. U Výstaviště 763/15 Praha 7 CZ 17000 Česká Republika
Akontado, s.r.o. (pobočka) Marty Exnarové 2433 Pardubice CZ 53002 Česká Republika
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.